İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (İZTEKGEB) 10 Ocak 2014 tarihinde faaliyetlerine başlayan Durmuş Özdemir OBA Kemometrik Yazılım, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri gerçekleştirmeyi planladığı Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri aşağıda verilmiştir.

    Şirket bünyesinde tarafımdan geçmiş yıllarda geliştirilen kemometrik çok değişkenli veri analizine yönelik genetik algoritma temelli çok değişkenli kalibrasyon, klasifikasyon ve sınıflandırma metolarının ülkemiz sanayinde kimya ile ilgili sektörlerde üretim yapan kuruluşların ihtiyaç ve isteklerine uygun olarak müşteri özelinde kalibrasyon ve sınıflandırma modellerinin geliştrilmesine yönelik yazılım geliştirme ve modelleme çalşmaları yürütülecektir. Bunlara ek olarak yine ilgili sektörlerden gelecek olan talepler doğrultusunda kemometrik istatistiksel deneysel tasarım ve optimizasyon çalışmalarına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülecektir.

    Uluslararası akademik çevrelerce Analitik Kimya Anabilimdalı’nın bir alt branşı olarak kabul edilen Kemometri alanında ülkemizde oldukça az sayıda araştrmacı olmasndan dolayı bu alanda çeşitli sektörlerden eğitim ve danışmanlık hizmetleri ihtiyacı sözkonusudur. Bu bğlamda kurmayı düşündüğüm şirket kemometrik veri analiz ve modelleme çalışmaları alanında ihtiyaçlara yönelik olarak eğitim ve danşmanlk hizmeklerinide yürütmeyi planlamaktadır. Özellikle bir çok bağımsız değişken tarafından kontrol edilen çeşitli endüstriyel üretim süreçlerinin istatistiksel deneysel tasarım metotların ile modellenmesi ve optimizasyonu giderek artan rekabet şartlarında işletmelerin verimlilik ve kalitestandartlarını yükseltmede hayati önem taşımaktadır. Öte yandan sözkonusu bağımsız değişkenler çoğu zaman birden fazla bağımlı değişkeni etkilemekte ve ilgili optimizsyon çalışmalerı bu çoklu bağıml ve bağımsız değişkenler arsındaki ilişkilerin çok değişkenli veri analiz yaklaşımları ile ele alınmasını ve çalışılan sisteme özel bir takım yazılımların ve metotların geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda “Durmuş Özdemir OBA Kemometrik Yazılım, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ” şirketi bu tür problemlerin çözümüne yönelik müşteri spesifik yazılım ve metotlar geliştirmeyi hedeflemektedir.

Prof. Dr. Durmuş ÖZDEMİR


İletişim

Durmuş Özdemir OBA Kemometrik Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Hiz. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İZTEKGEB) A6 No:1/F Gülbahçe – Urla / İZMİR

Tel: 05052558101